اردیبهشت ۱۳۹۹

چرا نباید به عقاید احترام گذاشت؟

۱۳۹۹/۳/۸ ،۱۳:۳۷:۴۳ +۰۰:۰۰

 شکل گیری عقاید و تاثیر آن بر انسان ها از دید روانشناسی ما انسان ها تا زمانی که چیزی یاد نگرفتیم خیلی شبیه هم هستیم. از زمانی که آموزش شروع می شود، نگاه ما [...]

چرا نباید به عقاید احترام گذاشت؟۱۳۹۹/۳/۸ ،۱۳:۳۷:۴۳ +۰۰:۰۰

مهر ۱۳۹۸

شهریور ۱۳۹۸

شهریور ۱۳۹۸

چرا روانی می شویم؟!

۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۴:۰۹:۳۱ +۰۰:۰۰

ف.خ بالغ آلوده به والد چرا روانی می شویم؟! چرا برخی به حرف قدیمی ها خیلی اعتقاد دارند؟ و برای مسائل زندگی خود فکر نمی کنند؟ آنها جواب سوالات را از والدین، معلم، جامعه [...]

چرا روانی می شویم؟!۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۴:۰۹:۳۱ +۰۰:۰۰

چرا عاقل نیستیم؟!

۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۰۲:۰۹ +۰۰:۰۰

ف.خ روان آلوده چرا عاقل نیستیم؟! گفتیم وجود ما از سه بخش تشکیل شده: کودک، والد و بالغ هر یک از اینها مسئول بخشی از افکار و احساسات ما هستند: بالغ بخش منطقی ماست. [...]

چرا عاقل نیستیم؟!۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۰۲:۰۹ +۰۰:۰۰

نظریه تحلیل تبادلی اریک برن

۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۱۹:۴۳ +۰۰:۰۰

ف.خ روانکاوی به زبان ساده نظریه تحلیل تبادلی اریک برن: هر شخص سالمی تصویری یکپارچه از خودش دارد. ما می توانیم خود را با چند صفت تعریف کنیم. مثلا: من آدم آرام، صبور و [...]

نظریه تحلیل تبادلی اریک برن۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۱۹:۴۳ +۰۰:۰۰

تو خوب نیستی

۱۳۹۸/۷/۲۱ ،۱۶:۰۱:۲۷ +۰۰:۰۰

ف.خ نظریه اریک برن   من خوب هستم تو خوب نیستی من خوب نیستم تو خوب نیستی: سناریوی بدون عقل. بچه ای که دائما کتک می خورد. در طولانی مدت مورد ضرب و شتم و [...]

تو خوب نیستی۱۳۹۸/۷/۲۱ ،۱۶:۰۱:۲۷ +۰۰:۰۰