چرا ازدواج سنتی ؟!

۱۳۹۹/۳/۱۹ ،۲۰:۲۸:۲۸ +۰۰:۰۰

ازدواج سنتی از دیدگاه روانشناسی فلسفه ی ازدواج تجربه ی عشق کامل است. رابطه ای عاشقانه که در آن صمیمت، لذت جنسی و وفاداری وجود دارد.  اولین مرحله ی عشق تپیدن قلب است. این [...]