ازدواج عاشقانه حق همه است

۱۳۹۸/۱۲/۲ ،۱۲:۱۰:۲۴ +۰۰:۰۰

ف.خ         نیاز انسان به ازدواج عاشقانه از دید روانشناسی ما در مورد عشق خیلی چیزها می دانیم, عشق ما را به یاد غزل و ترانه و افسانه های قدیمی می اندازد, [...]