فوریه 2020

فرد درون گرا خجالتی نیست

2020-02-21T20:26:16+03:30

ف.خ         تفاوت افراد درون گرا و برون گرا از دید روانشناسی می دانیم که هر یک از ما روی نقطه ای از طیف درون گرا - برون گرا قرار داریم. یعنی [...]

فرد درون گرا خجالتی نیست2020-02-21T20:26:16+03:30

ژانویه 2020

ازدواج در محضر اتفاق نمی افتد

2020-01-27T16:54:57+03:30

ف.خ                 حق طلاق و مهریه برای چیست؟ ازدواج در محضر اتفاق نمی افتد ، دو نفر جذب هم می شوند، از هم خوششان می آید، عاشق هم [...]

ازدواج در محضر اتفاق نمی افتد2020-01-27T16:54:57+03:30

اکتبر 2019

Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره