استرس کرونا از کرونا بدتر نیست!

۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ،۱۱:۳۴:۵۳ +۰۰:۰۰

ف.خ            اهمیت استرس کرونا از دید عقلانی هر حرفی که ده بار از منابع مختلف تکرار شود، توسط جامعه پذیرفته می شود، هرچقدر که احمقانه باشد.  این جمله هم همینطور [...]