اسفند ۱۳۹۸

استرس یا ترس از کرونا؟

۱۳۹۸/۱۲/۵ ،۱۷:۲۰:۳۸ +۰۰:۰۰

ف.خ         تفاوت ترس و استرس طبق تعاریف روانشناسی ما گاهی دچار استرس می شویم، این زمانی است که چیزهای زیادی را نمی دانیم! وقتی نمی دانیم در آینده قرار است چه [...]

استرس یا ترس از کرونا؟۱۳۹۸/۱۲/۵ ،۱۷:۲۰:۳۸ +۰۰:۰۰