کنار چه کسی به آرامش می رسم؟

۱۳۹۹/۲/۳ ،۱۶:۰۸:۵۳ +۰۰:۰۰

آرامش چطور به دست می آید؟ چطور می توانیم تشخیص دهیم کنار چه کسی در بلند مدت به آرامش خواهیم رسید؟  یک تصور احتمالی این است که مادر کنار افراد مهربان به آرامش می [...]