شکاف نسلی 2

۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۱۴:۴۵:۵۳ +۰۰:۰۰

ف.خ رفتار متفاوت جوامع مختلف در برابر شکاف فرهنگی شکاف نسلی 2: جوامع مختلف در مواجهه با شکاف فرهنگی با هم متفاوتند. عوامل مختلفی بر ظرفیت جامعه برای پذیرش تغییرات موثرند. به نظرم از [...]