چیزی بنام فرهنگ سازی نداریم!

۱۳۹۸/۹/۱۱ ،۱۲:۴۰:۴۰ +۰۰:۰۰

ف.خ     فرهنگ سازی چیست؟ در این مورد باید فرهنگ سازی شود. این یکی از جواب های تکراری برای خیلی از مشکلات اجتماعی است.   فرهنگ سازی یعنی چه و دقیقا چطور انجام می [...]