اضطراب اول شدن

۱۳۹۸/۹/۳۰ ،۱۵:۰۳:۳۴ +۰۰:۰۰

ف.خ                     روانشناسی وسواس، اضطراب و کمال گرایی خیلی از انسان ها دوست دارند اول باشند، ما به این می گوییم کمال گرایی یا ایده آلیست [...]