مارس 2020

باور کنید آرامش نمی خواهیم!

2020-03-13T22:11:52+03:30

ف.خ             آرامش در بحران از دید روانشناسی  این روزها خیلی از کارشناسان سعی دارند با حرف هایشان مردم را آرام کنند. می گویند علم ثابت کرده که استرس سیستم [...]

باور کنید آرامش نمی خواهیم!2020-03-13T22:11:52+03:30

فوریه 2020

چاره ی ناخن جویدن چیست؟

2020-02-21T13:09:46+03:30

ف.خ    حل مشکل ناخن جویدن از دید روانشناسی اگر بخواهیم برای بیشتر مشکلات ذهنی و رفتاری یک دلیل مشترک پیدا کنیم, آن یک دلیل اضطراب است. اضطراب عمیق در افراد مختلف می تواند [...]

چاره ی ناخن جویدن چیست؟2020-02-21T13:09:46+03:30

دسامبر 2019