اسفند ۱۳۹۸

باور کنید آرامش نمی خواهیم!

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ،۱۸:۴۱:۵۲ +۰۰:۰۰

ف.خ             آرامش در بحران از دید روانشناسی  این روزها خیلی از کارشناسان سعی دارند با حرف هایشان مردم را آرام کنند. می گویند علم ثابت کرده که استرس سیستم [...]

باور کنید آرامش نمی خواهیم!۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ،۱۸:۴۱:۵۲ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸

چاره ی ناخن جویدن چیست؟

۱۳۹۸/۱۲/۲ ،۰۹:۳۹:۴۶ +۰۰:۰۰

ف.خ    حل مشکل ناخن جویدن از دید روانشناسی اگر بخواهیم برای بیشتر مشکلات ذهنی و رفتاری یک دلیل مشترک پیدا کنیم, آن یک دلیل اضطراب است. اضطراب عمیق در افراد مختلف می تواند [...]

چاره ی ناخن جویدن چیست؟۱۳۹۸/۱۲/۲ ،۰۹:۳۹:۴۶ +۰۰:۰۰

همه ی مشکلات حل نمی شوند!

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۳۷:۵۳ +۰۰:۰۰

ف.خ                   حل مشکلات از دیدگاه روانشناسی بدون شعار! حل، مشکلات، زندگی ... کلماتی که هزاران بار کنار هم چیده شده اند. در کتاب ها، مشاوره ها، [...]

همه ی مشکلات حل نمی شوند!۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۳۷:۵۳ +۰۰:۰۰

آذر ۱۳۹۸