مارس 2020

شهری پر از عقرب های سیاه

2020-03-20T22:04:07+03:30

ف.خ         اگر آن عقرب های سیاه را می دیدیم... اگر کف شهر پر از عقرب های سیاه می شد، احتمالا هیچ کس از خانه بیرون نمی آمد. چون عقرب های سیاه [...]

شهری پر از عقرب های سیاه2020-03-20T22:04:07+03:30

باور کنید آرامش نمی خواهیم!

2020-03-13T22:11:52+03:30

ف.خ             آرامش در بحران از دید روانشناسی  این روزها خیلی از کارشناسان سعی دارند با حرف هایشان مردم را آرام کنند. می گویند علم ثابت کرده که استرس سیستم [...]

باور کنید آرامش نمی خواهیم!2020-03-13T22:11:52+03:30

فوریه 2020

چاره ی ناخن جویدن چیست؟

2020-02-21T13:09:46+03:30

ف.خ    حل مشکل ناخن جویدن از دید روانشناسی اگر بخواهیم برای بیشتر مشکلات ذهنی و رفتاری یک دلیل مشترک پیدا کنیم, آن یک دلیل اضطراب است. اضطراب عمیق در افراد مختلف می تواند [...]

چاره ی ناخن جویدن چیست؟2020-02-21T13:09:46+03:30

همه ی مشکلات حل نمی شوند!

2020-02-15T21:07:53+03:30

ف.خ                   حل مشکلات از دیدگاه روانشناسی بدون شعار! حل، مشکلات، زندگی ... کلماتی که هزاران بار کنار هم چیده شده اند. در کتاب ها، مشاوره ها، [...]

همه ی مشکلات حل نمی شوند!2020-02-15T21:07:53+03:30

دسامبر 2019

Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره