اطلاعات و ایمان

۱۳۹۹/۲/۵ ،۰۸:۵۹:۵۳ +۰۰:۰۰

ذهن ما با اطلاعات چه می کند ؟ روانشناسی ما همیشه در حال یاد گرفتن هستیم. در طول شبانه روز هر کدام از ما در معرض اطلاعات مختلف قرار می گیریم و بخشی از [...]