مرداد ۱۳۹۹

خرج کردن مرد و ارزش زن

۱۳۹۹/۵/۹ ،۱۲:۱۰:۲۵ +۰۰:۰۰

خرج کردن مرد برای زن ریشه ها و عوامل تقویت کننده  روانشناسی اجتماعی اگر برایم خرج کند بیشتر قدرم را می داند و اگر خرج نکند برایش بی ارزش می شوم. این باور محکمی [...]

خرج کردن مرد و ارزش زن۱۳۹۹/۵/۹ ،۱۲:۱۰:۲۵ +۰۰:۰۰

شخص سالم شخص عصبانی است!

۱۳۹۹/۵/۲۴ ،۱۸:۱۴:۰۹ +۰۰:۰۰

چطور می توانیم عصبانی نباشیم؟ روانشناسی اجتماعی من مردستیز نیستم. من فمینیست نیستم.\ من همیشه منطقی و منصفانه به مسائل نگاه می کنم و سریع قضاوت نمی کنم. من همیشه حدوسط هستم. اگر عصبانی [...]

شخص سالم شخص عصبانی است!۱۳۹۹/۵/۲۴ ،۱۸:۱۴:۰۹ +۰۰:۰۰

اردیبهشت ۱۳۹۹

کنار چه کسی به آرامش می رسم؟

۱۳۹۹/۲/۳ ،۱۶:۰۸:۵۳ +۰۰:۰۰

آرامش چطور به دست می آید؟ چطور می توانیم تشخیص دهیم کنار چه کسی در بلند مدت به آرامش خواهیم رسید؟  یک تصور احتمالی این است که مادر کنار افراد مهربان به آرامش می [...]

کنار چه کسی به آرامش می رسم؟۱۳۹۹/۲/۳ ،۱۶:۰۸:۵۳ +۰۰:۰۰

آذر ۱۳۹۸

چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟

۱۳۹۸/۹/۱۰ ،۱۶:۲۶:۵۸ +۰۰:۰۰

ف.خ      اعتراض  نشانه ی درماندگی یا امید ؟ چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟ روزی که خبر گرانی بنزین اعلام شد، فکر می کردم ما دیگر به گرانی ها اعتراض نمی کنیم، [...]

چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟۱۳۹۸/۹/۱۰ ،۱۶:۲۶:۵۸ +۰۰:۰۰