بهمن ۱۳۹۸

در حالت دراز کش تصمیم نگیرید!

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۲۱:۵۱ +۰۰:۰۰

ف.خ    وقتی دراز می کشیم! انسان یک موجود درهم است، مخلوطی از نیازها و افکار و احساسات. هر کدام از این بخش ها با توجه به شرایط در وجود ما فعال شده، خود [...]

در حالت دراز کش تصمیم نگیرید!۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۲۱:۵۱ +۰۰:۰۰

چیزهای اشتباهی که یاد گرفتیم

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۲۹:۵۱ +۰۰:۰۰

ف.خ                   استفاده از تجربه های دیگران باعث می شود خودمان فکر نکنیم. یکی از مشکلات رایج در اتاق های درمان کلیشه های ذهنیتی است. افکار و [...]

چیزهای اشتباهی که یاد گرفتیم۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۲۹:۵۱ +۰۰:۰۰