تیر ۱۳۹۹

قوانینی که مرد را شرمنده می کند

۱۳۹۹/۴/۳ ،۰۸:۱۲:۴۵ +۰۰:۰۰

بررسی روانشناسی قوانینی که مرد را شرمنده می کند مرد, شرمنده, خانواده ... چقدر این واژه ها رو کنار هم دیدیم و شنیدیم؟ چرا قبول کردیم مردی که نتواند خانواده اش را از لحاظ [...]

قوانینی که مرد را شرمنده می کند۱۳۹۹/۴/۳ ،۰۸:۱۲:۴۵ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸

وظیفه قانون آرامش یا آسایش ؟

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ،۱۱:۱۷:۲۹ +۰۰:۰۰

ف.خ     حد و حدود قانون با توجه به نیازهای روانشناسی انسان در حالت آزادی مطلق هر کاری ممکن است انجام دهد. قوانین برای این نوشته می شوند که افراد اجازه ی انجام هر [...]

وظیفه قانون آرامش یا آسایش ؟۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ،۱۱:۱۷:۲۹ +۰۰:۰۰