امیدواری انسان قشنگ است

۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ،۲۰:۳۰:۱۱ +۰۰:۰۰

ف.خ         امیدواری انسان  انسان در سخت ترین شرایط به امیدواری نیاز دارد. امیدواری کاری است که بشر آن را دوست دارد، به ویژه در روزهای دشوار. ما نیاز داریم به خوبی [...]