انتقادپذیر بودن یعنی چه؟

۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۶:۴۲:۰۶ +۰۰:۰۰

تعریف انتقادپذیر بودن در روانشناسی ما از دیگری انتقاد می کنیم. به او می گوییم از این ویژگی تو خوشم نمی آید، این رفتارت اصلا خوشایند نیست یا اخلاقت بد است. او ناراحت و [...]