خرداد ۱۳۹۹

مختصری درباره ی پارافیلیا

۱۳۹۹/۳/۳ ،۰۷:۱۰:۴۳ +۰۰:۰۰

انحراف جنسی یا پارافیلیا چیست؟ روانشناسی بالینی انسان ها در نوجوانی برای اولین بار لذت جنسی را تجربه می کنند. بیشتر افراد در این سنین درباره ی تجربیات جنسی کنجکاو شده، جذب جنس مخالف [...]

مختصری درباره ی پارافیلیا۱۳۹۹/۳/۳ ،۰۷:۱۰:۴۳ +۰۰:۰۰

آذر ۱۳۹۸

تجاوز یک انحراف جنسی است!

۱۳۹۸/۹/۲۸ ،۰۸:۴۶:۴۸ +۰۰:۰۰

ف.خ             یک انحراف جنسی به نام تجاوز امروز در خبرها خواندم مردی جوان به یک خانم هفتاد ساله تجاوز کرد. او دلیل تجاوز را پوشش نامناسب آن خانم عنوان [...]

تجاوز یک انحراف جنسی است!۱۳۹۸/۹/۲۸ ،۰۸:۴۶:۴۸ +۰۰:۰۰