اسفند ۱۳۹۸

بهمن ۱۳۹۸

همه ی مشکلات حل نمی شوند!

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۳۷:۵۳ +۰۰:۰۰

ف.خ                   حل مشکلات از دیدگاه روانشناسی بدون شعار! حل، مشکلات، زندگی ... کلماتی که هزاران بار کنار هم چیده شده اند. در کتاب ها، مشاوره ها، [...]

همه ی مشکلات حل نمی شوند!۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۳۷:۵۳ +۰۰:۰۰