انعطاف پذیرها را می شود دوست داشت

۱۳۹۹/۱/۱۸ ،۱۸:۴۵:۰۸ +۰۰:۰۰

نشانه ی انعطاف پذیری از دیدگاه روانشناسی اگر می خواهید شخصیت سالم را از بیمار تشخیص دهید فقط باید به یک نشانه توجه کنید: " انعطاف پذیر بودن" از یک انسان سالم و طبیعی [...]