می 2020

چرا اینقدر بداخلاق هستیم؟

2020-05-22T12:22:21+04:30

 سرکوبی و انکار دلیل بداخلاق بودن روانشناسی برای اینکه کمتر بداخلاق شویم و بتوانیم آرام تر زندگی کنیم یک راه حل ساده و تکراری وجود دارد: این که با طبیعت خود راحت باشیم.       [...]

چرا اینقدر بداخلاق هستیم؟2020-05-22T12:22:21+04:30

حق انتخاب و آدم های عصبانی!

2020-05-01T16:46:44+04:30

آنچه ما را عصبانی می کند نداشتن حق انتخاب است. چیزی که باعث می شود ما دیگران را دوست نداشته باشیم، نداشتن حق انتخاب است. حق انتخاب یعنی داشتن آزادی در انتخاب بین گزینه [...]

حق انتخاب و آدم های عصبانی!2020-05-01T16:46:44+04:30

مارس 2020

بزرگترها پیامد رفتارشان را می بینند

2020-03-20T22:06:06+03:30

ف.خ         فاصله بین رفتار و پیامد آن از دید روانشناسی روانشناسان معتقدند تنبیه کودک باید سریع انجام شود. بلافاصله بعد از کار بد، تنها در این صورت است که کودک بین [...]

بزرگترها پیامد رفتارشان را می بینند2020-03-20T22:06:06+03:30