عقده اودیپ

۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۴۵:۳۰ +۰۰:۰۰

ف.خ   مفهوم عقده اودیپ فروید و اسطوره یونان باستان عقده  اودیپ: فروید اسطوره شناس و به زبان یونانی مسلط بود. برای مفاهیم روانکاوی از داستانهای اساطیر یونان بسیار کمک گرفت. مفهوم عقده اودیپ [...]