مرحله ی بعدی اژدهاست؟

۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ،۰۸:۳۰:۳۹ +۰۰:۰۰

ف.خ               مرحله ی بعد چیست؟ شاید تجربه، شاید حس ششم و شاید هم طبع طنز خیلی از ما می گوید قرار نیست بعد از کرونا هم اوضاع عادی [...]