مکانیزم کمرنگ شدن عشق از دیدگاه نوروسایکولوژی

۱۳۹۸/۶/۲۲ ،۱۶:۵۳:۳۶ +۰۰:۰۰

ف.خ اکسی توسین هومون آغوش مکانیزم کمرنگ شدن عشق از دیدگاه نوروسایکولوژی: وقتی مرد و زن همدیگر را در آغوش میگیرند، اکسی توسین ترشح میشود. اکسی توسین هورمون آغوش است.   دوپامین باعث ترشح هورمون اکسی [...]