بهمن ۱۳۹۸

جشن ولنتاین چه اشکالی دارد؟

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۲۱:۱۵ +۰۰:۰۰

ف.خ           چرا ولنتاین روز خارجی هاست؟ به نظر می رسد در کشور ما ترس شدیدی وجود دارد. ترس از خارجی ها، مردمی که آنسوی مرزها زندگی می کنند، آدم هایی [...]

جشن ولنتاین چه اشکالی دارد؟۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۲۱:۱۵ +۰۰:۰۰

دی ۱۳۹۸

ایرانی ها با هوش نیستند

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۷:۴۴ +۰۰:۰۰

ف.خ               هوش از دید روانشناسی هر مطلبی که ده بار از منابع مختلف تکرار شود، جامعه آن را می پذیرد. هر چقدر که احمقانه باشد. برای نمونه اگر [...]

ایرانی ها با هوش نیستند۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۷:۴۴ +۰۰:۰۰