طبیعت مرد و زن چیست؟

۱۳۹۹/۳/۲۰ ،۰۹:۰۶:۱۹ +۰۰:۰۰

طبیعت و فیزیولوژی مرد و زن روانشناسی فلسفه ی وجود زن و مرد آفریدن انسان است. این دو جنس از گونه ی بشر در کنار هم موجود جدیدی را بوجود می آورند تا زندگی [...]