تفکر مرگ چیست؟

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۳۶:۲۵ +۰۰:۰۰

ف.خ                   روانشناسی تفکر مرگ  تفکر مرگ چیست؟ تفکری که بدبختی را دوست دارد. نه به صورت آگاهانه، نه به این شکل که شخص قبول کند بدبختی [...]