ایرانی ها با هوش نیستند

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۷:۴۴ +۰۰:۰۰

ف.خ               هوش از دید روانشناسی هر مطلبی که ده بار از منابع مختلف تکرار شود، جامعه آن را می پذیرد. هر چقدر که احمقانه باشد. برای نمونه اگر [...]