آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

۱۳۹۸/۷/۱۳ ،۱۲:۳۴:۳۸ +۰۰:۰۰

ف.خ اصلاح باورهای قدیمی آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟ همه ما از کودکی در مورد زن بودن، مرد بودن و رابطه دو جنس اطلاعات زیادی را از طریق خانواده و دوستان کوچه [...]