اسفند ۱۳۹۸

باور کنید آرامش نمی خواهیم!

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ،۱۸:۴۱:۵۲ +۰۰:۰۰

ف.خ             آرامش در بحران از دید روانشناسی  این روزها خیلی از کارشناسان سعی دارند با حرف هایشان مردم را آرام کنند. می گویند علم ثابت کرده که استرس سیستم [...]

باور کنید آرامش نمی خواهیم!۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ،۱۸:۴۱:۵۲ +۰۰:۰۰

اسفند ۱۳۹۸

  بحران بهتر از فاجعه است

۱۳۹۸/۱۲/۹ ،۱۹:۴۶:۰۴ +۰۰:۰۰

ف.خ          با مدیریت  بحران جلوی وقوع فاجعه را بگیریم در وضعیتی هستیم که هیچ وقت نبودیم، بیشتر دنیا درگیر یک بحران  هستند که چیزی نمانده تا به یک فاجعه تبدیل شود. [...]

  بحران بهتر از فاجعه است۱۳۹۸/۱۲/۹ ،۱۹:۴۶:۰۴ +۰۰:۰۰