بدگویی پس از جدایی

۱۳۹۹/۱/۲۹ ،۱۸:۵۵:۵۳ +۰۰:۰۰

دلیل بدگویی بعد از جدایی از دید روانشناسی ما کسی را دوست داریم که در کنار او خودمان را دوست داشته باشیم. از دوست داشته شدن توسط او لذت ببریم و دیگران ما را [...]