بزرگترهای سخت گیر چه می کنند؟

۱۳۹۸/۱۲/۲ ،۰۹:۳۸:۲۷ +۰۰:۰۰

ف.خ                  اثر سخت گیر بودن از دید روانشناسی همیشه کارهایی هست که ما نباید انجام بدهیم. در روابط بین انسان ها قوانین نوشته و نانوشته ای [...]