نامهربان ها جذاب ترند

۱۳۹۹/۹/۱۱ ،۱۹:۴۳:۵۵ +۰۰:۰۰

چرا آدم های نامهربان جذاب ترند؟ روانشناسی همه ی ما کم و بیش این احساس را داریم که بد هستیم. درجه ای از " عدم اطمینان به خود" در وجود ماست و  این نگرش [...]