بهمن ۱۳۹۹

انتخاب معنا یا درماندگی آموخته شده ؟ 

۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ،۱۲:۵۶:۱۷ +۰۰:۰۰

این که برای هر رویدادی به دنبال معنا باشیم خطرناک است! اگر بخواهیم مردم روی زمین را به دو گروه بزرگ تقسیم کنیم، یکی از فاکتورهای تمایز بین انسان ها، نگاهشان به دلایل رویدادهاست. [...]

انتخاب معنا یا درماندگی آموخته شده ؟ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ،۱۲:۵۶:۱۷ +۰۰:۰۰

دی ۱۳۹۹

به خودتان و دیگران انرژی مثبت ندهید!

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ،۰۶:۱۴:۴۱ +۰۰:۰۰

انرژی مثبت از دیدگاه وانشناسی در مورد چیزهای اشتباهی که به ظاهر درست هستند زیاد نوشتم. مطالبی که بارها و بارها از طریق رسانه ها و تریبون های مختلف تکرار شده، تبدیل به اصل، [...]

به خودتان و دیگران انرژی مثبت ندهید!۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ،۰۶:۱۴:۴۱ +۰۰:۰۰

اسلحه به درون خانه هایتان آمده

۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ،۰۹:۴۱:۱۴ +۰۰:۰۰

نقطه ی پایانی در تاریخ: اسلحه به درون خانه ها آمده هر طور که فکر کنید، طرفدار هر گروهی که باشید، معتقد یا غیرمعتقد، همین که در درون مرزهای ایران زندگی می کنید، همین [...]

اسلحه به درون خانه هایتان آمده۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ،۰۹:۴۱:۱۴ +۰۰:۰۰

ازدواج عاقلانه را فراموش کنید!

۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ،۰۵:۲۵:۵۹ +۰۰:۰۰

انتخاب عاقلانه را در ازدواج فراموش کنید! روانشناسی ازدواج  خیلی از حرف ها به نظر درست می آیند، در حالیکه اشتباه هستند. کلمات درستی که بارها در کنار هم قرار گرفته، با آنها جمله [...]

ازدواج عاقلانه را فراموش کنید!۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ،۰۵:۲۵:۵۹ +۰۰:۰۰

چرا مذهب هنوز از بین نرفته است؟

۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ،۰۷:۱۷:۱۹ +۰۰:۰۰

نیاز به مذهب از دید روانشناسی از دید روانشناسی هر رفتاری که تکرار می شود، حتما از جایی تشویق می شود. یعنی عاملی وجود دارد که آن رفتار را تقویت می کند. پشت هر [...]

چرا مذهب هنوز از بین نرفته است؟۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ،۰۷:۱۷:۱۹ +۰۰:۰۰

دی ۱۳۹۹

آیا رابطه جنسی بدون صمیمیت آزادی است؟

۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ،۰۶:۴۰:۳۰ +۰۰:۰۰

آزادی جنسی از دید روانشناسی  انسان از زمانی که زندگی را بر سیاره ی زمین شروع کرد، درگیر نیازهایش بود. نیازهای قوی، عمیق و متفاوتی که گاه با هم در تضاد قرار می گیرند. [...]

آیا رابطه جنسی بدون صمیمیت آزادی است؟۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ،۰۶:۴۰:۳۰ +۰۰:۰۰

چرا دنیا را مردان ساخته اند؟

۱۳۹۹/۱۰/۹ ،۱۲:۰۸:۳۷ +۰۰:۰۰

چرا قدرت در دست مردان است؟ روانشناسی مردان تاثیرگذارتر از زنان: وقتی رویدادی تکرار می شود حتما یک دلیل محکم دارد. وقتی انسان بر رفتاری اصرار دارد، حتما نیازی از او دارد برآروده می [...]

چرا دنیا را مردان ساخته اند؟۱۳۹۹/۱۰/۹ ،۱۲:۰۸:۳۷ +۰۰:۰۰

نیاز فرمانده انسان!

۱۳۹۹/۱۰/۹ ،۱۲:۰۶:۰۸ +۰۰:۰۰

 نیازها از دید روانشناسی وقتی در مورد انسان فکر می کنیم، باید نیازها را به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در نظر داشته باشیم. نیازها همیشگی، پرقدرت و ذاتی بوده، هیچ گاه فراموش [...]

نیاز فرمانده انسان!۱۳۹۹/۱۰/۹ ،۱۲:۰۶:۰۸ +۰۰:۰۰

انسان ها تغییر نمی کنند

۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ،۰۵:۲۷:۲۰ +۰۰:۰۰

تغییر انسان ها از دیدگاه روانشناسی یکی از پرتکرارترین شکایت های مردم این است که نتوانستند دیگران را به خوبی بشناسند، بیهوده اعتماد کردند یا یارشان به مرور زمان تغییر کرد و دیگر مانند [...]

انسان ها تغییر نمی کنند۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ،۰۵:۲۷:۲۰ +۰۰:۰۰

زایمان پرنسس ها!

۱۳۹۹/۹/۱۱ ،۱۹:۳۳:۳۷ +۰۰:۰۰

اصزار بر پرنس و پرنسس بودن روانشناسی پرنسس بودن یک رویاست. پیراهن با آستین پفی و دامن پر چین، موهای بلند، خانه ای مجلل و پرنسی که همیشه عاشق است. این ها می تواند [...]

زایمان پرنسس ها!۱۳۹۹/۹/۱۱ ،۱۹:۳۳:۳۷ +۰۰:۰۰