آذر ۱۳۹۹

زایمان پرنسس ها!

۱۳۹۹/۹/۱۱ ،۱۹:۳۳:۳۷ +۰۰:۰۰

اصزار بر پرنس و پرنسس بودن روانشناسی پرنسس بودن یک رویاست. پیراهن با آستین پفی و دامن پر چین، موهای بلند، خانه ای مجلل و پرنسی که همیشه عاشق است. این ها می تواند [...]

زایمان پرنسس ها!۱۳۹۹/۹/۱۱ ،۱۹:۳۳:۳۷ +۰۰:۰۰

آبان ۱۳۹۹

دیگر تو را دوست ندارم

۱۳۹۹/۸/۲۶ ،۱۹:۲۲:۳۰ +۰۰:۰۰

 تو را دیگر دوست ندارم روانشناسی دیگر دوستت ندارم ... چه چیزی باعث می شود این جمله را به زبان آوریم، یا از ذهنمان بگذرد؟ آنچه که موجب می شود ما یک عزیز را [...]

دیگر تو را دوست ندارم۱۳۹۹/۸/۲۶ ،۱۹:۲۲:۳۰ +۰۰:۰۰

مهر ۱۳۹۹

 با مجرم ها چه باید کرد؟

۱۳۹۹/۸/۲۷ ،۱۳:۵۳:۲۹ +۰۰:۰۰

رفتار موثر با مجرم ها از دید روانشناسی برای این که جرم و جنایت اتفاق بیفتد، به چند عامل نیاز داریم. مهم ترین عامل فقر مالی است. فقر مالی زندگی در مناطق ناسالم را [...]

 با مجرم ها چه باید کرد؟۱۳۹۹/۸/۲۷ ،۱۳:۵۳:۲۹ +۰۰:۰۰

عاشق و معشوق

۱۳۹۹/۸/۲۷ ،۱۴:۴۶:۲۹ +۰۰:۰۰

عاشق و معشوق در رابطه از دید روانشناسی میان عاشق و معشوق فرق بسیار است چون یار ناز نماید شما نیاز کنید همان طور که حضرت حافظ فرمود و خودمان نیز می دانیم در [...]

عاشق و معشوق۱۳۹۹/۸/۲۷ ،۱۴:۴۶:۲۹ +۰۰:۰۰