اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۱۲:۰۵ +۰۰:۰۰

ف.خ               رسانه ، مغز و هیجان از دید روانشناسی نیاز نیست زیست یا پزشکی خوانده باشیم تا سلول های خاکستری را بشناسیم.  سلول هایی که قشر مغز ما [...]