شهریور ۱۳۹۹

تجاوز لذت دارد!

۱۳۹۹/۶/۷ ،۲۰:۰۱:۵۹ +۰۰:۰۰

لذت تجاوز و تحریف های شناختی روانشناسی میل به تجاوز در جمعیت زیادی از افراد، عموما مردان، وجود دارد. اگر این میل از حد مشخصی بیشتر شده، تبدیل به نیاز شود، احتمالا یک شخص [...]

تجاوز لذت دارد!۱۳۹۹/۶/۷ ،۲۰:۰۱:۵۹ +۰۰:۰۰

دی ۱۳۹۸

درباره ی عقده ی مردانگی

۱۳۹۸/۱۰/۷ ،۱۸:۰۴:۴۲ +۰۰:۰۰

ف.خ             عقده ی مردانگی و اثبات قدرت جنسی مرد برای اثبات قدرت جنسی خود کارهای مختلف انجام می دهد.  تجاوز جنسی: یکی از دلایل تجاوز  عقده ی مردانگی است. [...]

درباره ی عقده ی مردانگی۱۳۹۸/۱۰/۷ ،۱۸:۰۴:۴۲ +۰۰:۰۰

تجاوز یک انحراف جنسی است!

۱۳۹۸/۹/۲۸ ،۰۸:۴۶:۴۸ +۰۰:۰۰

ف.خ             یک انحراف جنسی به نام تجاوز امروز در خبرها خواندم مردی جوان به یک خانم هفتاد ساله تجاوز کرد. او دلیل تجاوز را پوشش نامناسب آن خانم عنوان [...]

تجاوز یک انحراف جنسی است!۱۳۹۸/۹/۲۸ ،۰۸:۴۶:۴۸ +۰۰:۰۰