چیزهای اشتباهی که یاد گرفتیم

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۲۹:۵۱ +۰۰:۰۰

ف.خ                   استفاده از تجربه های دیگران باعث می شود خودمان فکر نکنیم. یکی از مشکلات رایج در اتاق های درمان کلیشه های ذهنیتی است. افکار و [...]