تحلیل روانشناسی قصه خاله سوسکه

۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۱۶:۴۳:۲۱ +۰۰:۰۰

ف.خ  قصه ی ازدواج خاله سوسکه تحلیل روانشناسی قصه خاله سوسکه: قصه ها روی زندگی ما اثر زیادی داشته. باورها را در ذهن ما کاشته اند. البته کاشتن فعل مناسبی نیست. چون کاشته شده [...]