تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۶:۴۸:۴۴ +۰۰:۰۰

ف.خ  قصه ی سیندرلا تحلیل روانشناسی سیندرلا: بیشتر داستانهای کودکی از الگویی ثابت پیروی میکنند. نمونه  روشن آن سیندرلاست. یک دختر بدبخت و زیبا که در خانه مورد ظلم قرار میگیرد. همیشه کتک میخورد. [...]