اسفند ۱۳۹۸

استرس یا ترس از کرونا؟

۱۳۹۸/۱۲/۵ ،۱۷:۲۰:۳۸ +۰۰:۰۰

ف.خ         تفاوت ترس و استرس طبق تعاریف روانشناسی ما گاهی دچار استرس می شویم، این زمانی است که چیزهای زیادی را نمی دانیم! وقتی نمی دانیم در آینده قرار است چه [...]

استرس یا ترس از کرونا؟۱۳۹۸/۱۲/۵ ،۱۷:۲۰:۳۸ +۰۰:۰۰

از بیماری کرونا بترسید!

۱۳۹۸/۱۲/۵ ،۱۷:۱۸:۵۷ +۰۰:۰۰

ف.خ         چگونگی اطلاع رسانی در مورد خطرات بیماری کرونا از دید روانشناسی همیشه خطراتی وجود دارد که مردم باید از آن مطلع  شوند. گروه هایی هستند که تریبون و رسانه ها [...]

از بیماری کرونا بترسید!۱۳۹۸/۱۲/۵ ،۱۷:۱۸:۵۷ +۰۰:۰۰