فوریه 2020

از بیماری کرونا بترسید!

2020-02-24T20:48:57+03:30

ف.خ         چگونگی اطلاع رسانی در مورد خطرات بیماری کرونا از دید روانشناسی همیشه خطراتی وجود دارد که مردم باید از آن مطلع  شوند. گروه هایی هستند که تریبون و رسانه ها [...]

از بیماری کرونا بترسید!2020-02-24T20:48:57+03:30

اکتبر 2019