چطور باید یک رابطه را ترک کنیم؟

۱۳۹۹/۴/۱۷ ،۱۷:۰۷:۵۱ +۰۰:۰۰

ترک کردن رابطه از دیدگاه روانشناسی رابطه ی عاشقانه جایی است که ما انتظار داریم زیباترین و لطیف ترین احساسات انسانی را در آن تجربه کنیم. ولی خیلی اوقات این اتفاق نمی افتد، دو [...]