از بیماری کرونا بترسید!

۱۳۹۸/۱۲/۵ ،۱۷:۱۸:۵۷ +۰۰:۰۰

ف.خ         چگونگی اطلاع رسانی در مورد خطرات بیماری کرونا از دید روانشناسی همیشه خطراتی وجود دارد که مردم باید از آن مطلع  شوند. گروه هایی هستند که تریبون و رسانه ها [...]