می خواستم جهان را کنترل کنم

۱۳۹۹/۱/۱۸ ،۱۶:۰۱:۵۹ +۰۰:۰۰

ف.خ         احساس کنترل و تسلط بر شرایط یک نیاز روانشناسی   مردم ترجیح می دهند با پای خودشان بروند، آن ها وقتی متوجه می شوند دیگر در رابطه عزیز نیستند، با اختیار [...]