سال نو کاش مبارک باشد

۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۲:۵۵ +۰۰:۰۰

ف.خ         سال نو می شود خورشید وارد نشان قوچ می شود و این روزهای سرد و تاریک و پرغم تمام می شود. بزودی آفتاب بر زمین می تابد و آسمان ابری [...]