در حالت دراز کش تصمیم نگیرید!

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۲۱:۵۱ +۰۰:۰۰

ف.خ    وقتی دراز می کشیم! انسان یک موجود درهم است، مخلوطی از نیازها و افکار و احساسات. هر کدام از این بخش ها با توجه به شرایط در وجود ما فعال شده، خود [...]