چطور به تعادل می رسیم؟

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۳۲:۲۹ +۰۰:۰۰

ف.خ                   چطور به تعادل می رسیم؟  راه های رسیدن به تعادل از دید روانشناسی همه ی ما یک ترازو داریم که دائم وزنمان را می سنجد! [...]