بهمن ۱۳۹۸

چرا حرف و عمل ما یکی نیست؟

۱۳۹۸/۱۱/۴ ،۱۷:۳۷:۵۱ +۰۰:۰۰

ف.خ       دلیل یکی نبودن حرف و عمل از دید روانشناسی چرا حرف با عمل یکی نیست؟ این یکی از نارضایتی ها و شکایت های انسان هاست. و به نظر می رسد خیلی [...]

چرا حرف و عمل ما یکی نیست؟۱۳۹۸/۱۱/۴ ،۱۷:۳۷:۵۱ +۰۰:۰۰

از آدم های بد هم باید حمایت کرد

۱۳۹۸/۱۱/۲ ،۱۰:۲۵:۲۸ +۰۰:۰۰

ف.خ       قدرت حمایت گر از دید روانشناسی اضطراب زمانی اتفاق می افتد که دانسته های ما از نادانسته هایمان کمتر باشد. یعنی ما نمی دانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد. به همین [...]

از آدم های بد هم باید حمایت کرد۱۳۹۸/۱۱/۲ ،۱۰:۲۵:۲۸ +۰۰:۰۰

عکس های خندان از کجا آمدند؟

۱۳۹۸/۱۱/۴ ،۱۶:۳۲:۱۴ +۰۰:۰۰

ف.خ             تاریخچه ی لبخند زدن در عکس در روانشناسی هیچ گاه آدم ها این همه عکس از خودشان نداشتند. عکس های زیبا با صورت هایی شاد و همراه با [...]

عکس های خندان از کجا آمدند؟۱۳۹۸/۱۱/۴ ،۱۶:۳۲:۱۴ +۰۰:۰۰

چرا در بحث عصبانی می شویم؟

۱۳۹۸/۱۱/۱ ،۱۴:۵۹:۱۶ +۰۰:۰۰

ف.خ               دلایل عصبانی شدن در بحث از دید روانشناسی گاهی چیزهایی می خوانیم یا می شنویم که هیچ جور وارد ذهن ما نمی شود. ذهن ما ساختار و [...]

چرا در بحث عصبانی می شویم؟۱۳۹۸/۱۱/۱ ،۱۴:۵۹:۱۶ +۰۰:۰۰