چرا خانم ها غیبت می کنند؟

۱۳۹۸/۱۰/۹ ،۱۱:۰۹:۱۴ +۰۰:۰۰

ف.خ                    غیبت از دیدگاه روانشناسی خانم ها و آقایان از زمانی که به دنیا می آیند با هم فرق دارند. منشا این تفاوت ها یک کروموزوم [...]