دی ۱۳۹۸

با کودک خجالتی چه کنیم؟

۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ،۱۴:۱۳:۵۵ +۰۰:۰۰

ف.خ                 روانشناسی کودکان خجالتی کودک خجالتی : خجالتی بودن یعنی چه؟ معمولا وقتی کسی کم صحبت می کند، در جمع شروع کننده ی صحبت نیست، و حالت [...]

با کودک خجالتی چه کنیم؟۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ،۱۴:۱۳:۵۵ +۰۰:۰۰

نگاه جنسیتی چگونه است؟

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ،۱۳:۲۳:۳۱ +۰۰:۰۰

ف.خ                 نگاه جنسیتی چیست؟ تقریبا هر بار در مورد تفات های جنسیتی نوشتم، با اعتراض روبرو شدم. جنسیت چیزی است که جامعه روی آن حساس است. چیزی [...]

نگاه جنسیتی چگونه است؟۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ،۱۳:۲۳:۳۱ +۰۰:۰۰

تفاوت مردان و زنان در پذیرش رنج

۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ،۱۶:۳۳:۵۹ +۰۰:۰۰

ف.خ                 روانشناسی مغز مردان و زنان مردها می توانند به هیچ چیز فکر نکنند. چون مغزشان تخصصی تر از زنان است. مغز مردان دارای بخش های مجزا [...]

تفاوت مردان و زنان در پذیرش رنج۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ،۱۶:۳۳:۵۹ +۰۰:۰۰